Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και γενικά στη δραστηριότητα και στην επιδίωξη των σκοπών του Ιδρύματος.

Μιχάλης Αβραάμ - Πρόεδρος

Έλενα Μανιατοπούλου - Αντιπρόεδρος

Λευτέρης Ελευθερίου - Γραμματέας

Παύλος Πουλής - Ταμίας

Ανδρέας Χατζηπαναγή - Δημόσιες Σχέσεις

Περικλής Κλείτου - Μέλος

Κρίστης Πλαστήρας - Μέλος