Όραμα μας

The promotion of the personal and social development of children by means of artistic education,with the ultimate aim of creating in them self-appreciation, self-confidence and artistic temperament, and the strengthening of their active participation in all facets of
social life..

Σκοπός μας

Σκοπός του Ιδρύματος "ΠΕΡΙΚΛΗΣ" είναι η παροχή δωρεάν καλλιτεχνικής μόρφωσης παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και οικονομικά άπορων οικογενειών.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Υποστηρικτές

elEL