Σκοπός του Ιδρύματος

Σκοπός του Ιδρύματος "ΠΕΡΙΚΛΗΣ" είναι η παροχή δωρεάν καλλιτεχνικής μόρφωσης παιδιών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και οικονομικά άπορων οικογενειών.

Να παρέχει δωρεάν καλλιτεχνική μόρφωση.

Επιπλέον η διοργάνωση συνεδρίων, συναυλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων και οποιωνδήποτε άλλων εκπαιδευτικών ή άλλων εκδηλώσεων με σκοπό την καλλιτεχνική μόρφωση και καλλιέργεια των παιδιών γενικότερα.

Γίνε Μέλος

Εισφορές

Καλλιτεχνική Υιοθέτηση

Όραμα μας

Η προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης παιδιών άπορων οικογενειών και κοινωνικών ευάλωτων ομάδων, μέσω της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με απώτερο σκοπό την οικοδόμηση αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης, καλλιτεχνικής καλλιέργειας και την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.